Gudstjenester


  • Hærland kirke
  • Trømborg kirke
  • Mysen kirke
  • Eidsberg kirke

Velkommen til dåp!

Vi åpner for elektronisk påmelding. Les mer her!    Les mer...

Kirkelig fellesnemnd

Informasjon om kirkelig fellesnemnd    Les mer...

Menighetens barnehage

   Les mer...

Nyheter

STILLINGEN SOM KIRKEVERGE I INDRE ØSTFOLD KIRKELIGE FELLESRÅD LYSES UT.

Her kan du lese utlysningsteksten.    Les mer...

Gudstjeneste med dåp og nattverd i Mysen kirke

Velkommen søndag 30. september kl. 11.00!    Les mer...

Gudstjeneste med markering av diakoniens dag i Hærland kirke.

Årets 50-årskonfirmanter deltar også søndag 30. september kl.11.00    Les mer...

50-årskonfirmantjubileum i Trømborg

12 konfirmanter fra 1968 møtte fram for å markere jubileet.    Les mer...

"Hjelp og støtte i motbakker".

Steinar Ekvik til MMM på Mysen Menighetshus Betania onsdag 26. september kl. 19...   Les mer...

"In memory of Elvis Gospel".

Konsert i Eidsberg kirke torsdag 11. oktober kl. 19.00    Les mer...

Har du lyst til å synge i Lucia-koret?

Er du mellom 9 og 16 år  kan du bli med.  Påmeldingsfrist: 28. september    Les mer...

Kirkekontakten nr. 3-2018 er klar!

Du kan lese den her.     Les mer...

Flere nyheter